Dropbox

Pic_datail_1
Pic_datail_2
Pic_datail_3
Pic_datail_4
thumbnail_vdo thumbnail_pic_1 thumbnail_pic_2 thumbnail_pic_3 thumbnail_pic_4

ระบบ | Dropbox


จุดมุ่งหมายของโปรแกรม

การออกแบบโปรแกรมเพื่อการจัดเก็บเอกสารและรายงานประจำวันส่งหัวหน้าหรือจัดเก็บเอกสารต่างๆของบริษัทโดยหน้าที่ จัดเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานพบ อันเนื่องด้วยการพิมม์เอกสารที่ต้องอาศัยการจัดการความรู้ความเข้าในในระบบคอมพิวเตอร์ และต้องส่งใช้งานบนระบบที่จัดไว้เท่านั้น

ดังนั้นทางบริษัท หยกมณี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายใต้การพัฒนาโปรแกรมและจดสิทธิบัตรภายใต้ BESTAPP SOLUTION โดยพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหลายด้าน

ข้อดี
  • ระบบการจัดเก็บเอกสารตามข้อกำหนด ISO รองรับการ audit ได้ตลอดเวลา
  • ทำระบบ Checklist report เพื่อการทวนสอบข้อกำหนดก่อนทำงานในแต่ละวัน
  • รวมทั้งระบุงานที่ยังค้างไม่เสร็จเพื่อดำเนินการต่อในวันถัดไป
  • การตั้งค่าเพื่อป้องกันการลืม (ลดการใช้ Post it แบบถาวร) โดยใช้การเตือนด้วยระบบ
  • สามารถส่งเอกสารเชิงความลับระหว่างบุคคล ตามข้อกำหนด PDPA
  • ระบบสามารถบันทึกค่าใช้จ่าย และค่าเดินทาง เชื้อเพลิง งบประมาณ เพื่อการประเมินผลกำไร