Yokmanee online

เราคือผู้พัฒนา ออกแบบโปรแกรม และระบบการจัดการ

ระบบทั้งหมดของเรา

...
E-document System

ระบบจัดเก็บเอกสารภายในองค์กร ที่ทำงานผ่าน cloud server

อ่านเพิ่มเติม
...
Dropbox system

ระบบการส่งรายงาน และเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทำงานผ่าน cloud server

อ่านเพิ่มเติม
...
PM system

ระบบ แจ้งซ่อม ที่เหมาะกับงานอุสาหกรรม ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก

อ่านเพิ่มเติม